Ökad förståelse för bakteriesamhällen genom nya statistiska metoder

Viktor Jonsson, institutionen för marina vetenskaper, presenterar i sin doktorsavhandling flera nya statistiska metoder för DNA-baserad analys av mikroorganismer.

− Mina metoder ökar vår förståelse för hur bakteriesamhällen är organiserade och fungerar.

Med metagenomik kan arvsmassan hos mikroorganismer som förekommer i en viss miljö analyseras, till exempel bakterier i magen hos en människa. Men de datamängder som skapas är stora och komplexa och ställer höga krav på den statistiska analysen.

Läs hela nyheten här