Omdefinierar livets släktträd

En ny metod för att analysera genetiska data visar att förhållandet mellan levande arter, från bakterier till växter och djur, skiljer sig från vad forskarvärlden tidigare trott. Till exempel verkar vissa växter och djur ha utvecklats senare än vad som tidigare uppskattats. Genom att studera byggstenarna i dna från organismers arvsanlag (genom) kan forskarna bestämma hur arterna utvecklats och är släkt med varandra. Fram träder då en bild som visar hur liv på jorden har utvecklats, från de enklaste livsformer till djur och människor. För att bygga släktträd studerar forskarna i allmänhet de byggstenar (nukleotider), som utgör organismernas dna.
– Antagandet har hittills varit att dessa byggstenar i arvsanlagen utvecklas oberoende av varandra. Men ofta stämmer inte det. I många fall måste förändringen av en byggsten i dna följas av en justering i en annan byggsten för att funktionerna ska kunna upprätthållas i organismen, säger Daniele Silvestro, senior forskare vid Göteborgs universitet och en av författarna till den nya studien som publicerats i den vetenskapliga
tidskriften PNAS.

https://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//omdefinierar-livets-slakttrad-.cid1619687