Övertoner kan ge snabb datakommunikation

Forskare har för första gången lyckats framkalla så kallade spinnvågsövertoner. Spinntroniska oscillatorer är en sorts nanokomponenter där spinnvågor används för att skapa mikrovågssignaler i gigahertzområdet. Spinnvågsövertonerna kan liknas vid de övertoner (flageoletter), som används inom musik. Tillsammans med kollegor i Göteborg och Portugal har professor Johan Åkerman nu visat hur man spelar och förstärker sådana övertoner på nanonivå. Tekniken öppnar möjligheter för att öka datahastigheten vid trådlös kommunikation.

Läs hela pressmeddelandet på Naturvetenskapliga fakultetens webb