Pedagogiskt pris till matematisk statistiker

Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris går i år till universitetslektor Kerstin Wiklander för hennes uppskattade insatser som lärare i matematisk statistik.

Pedagogiska pristagaren Kerstin Wiklander tillsammans med forskningspristagaren Alexandre Antonelli

Pedagogiska pristagaren Kerstin Wiklander tillsammans med forskningspristagaren Alexandre Antonelli

Kerstin Wiklander får priset för bland annat sina insatser som lärare inom Miljövetarprogrammet och Marina programmet.

– Detta är fantastiskt roligt och jag känner mig mycket hedrad. Jag är generellt intresserad av tillämpningar och speciellt inom miljö och biologiska frågeställningar så detta pris ger mig extra stimulans i mitt arbete, säger Kerstin Wiklander.

I motiveringen till priset nämns bland annat hennes förmåga att kunna entusiasmera studenter i tillämpade vetenskaper för statistisk slutledningsteori och metod.