Proteiners kvalitetskontroll avgörande för åldrande

David Öling vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi ringar i sin doktorsavhandling in ett enzym som är avgörande för cellernas livslängd.

En upptäckt som i förlängningen kan påverka sjukdomar som har med åldrandet att göra. Åldrande karakteriseras av att delar i cellen blir skadade. Det gäller i såväl encelliga jästceller som i människans celler. De skadade cellkomponenterna kan vara grundläggande byggstenar i cellen som till exempel proteiner och DNA.

Läs hela pressmeddelandet på Naturvetenskapliga fakultetens webb