Regnet styr koldioxidens påverkan

En viktig, men osäker, faktor i klimatforskning är hur alla ekosystem har möjlighet att absorbera den ökande halten av koldioxid. Stor betydelse har de områden som täcks av gräs och gräsliknande vegetation, vilka globalt sett täcker 29 procent av jordens isfria landyta. I en ny studie har forskare undersökt hur nitton olika marker runtom i världen som utsattes för varierande regnmängder, reagerade på förhöjd koldioxidhalt.
– Den allmänna reaktionen på den höjda koldioxidhalten var att växtligheten ökade med mindre än tio procent, men det fanns stora variationer, säger Louise C. Andresen, en av forskarna bakom studien.

Resultaten visade att det var lättast att förutsäga hur växtligheten reagerade på koldioxid under regnperioderna. Som forskarna förväntat hade vårregn betydande inverkan på gräsmarkerna.
– Gräsmarker, med en väldigt våt vårsäsong, ökade sin växtlighet mest vid en förhöjd koldioxidhalt, säger Louise C. Andresen.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats