Självbefruktande fisk upptäckt

Många växter gör det och en del maskar och snäckor – de fortplantar sig utan en partner genom att befrukta sig själva. Nu har en internationell forskargrupp, med forskare från Göteborgs universitet, hittat en tropisk abborrfisk från Victoriasjön som inte bara är mamma utan även pappa till sin avkomma.

Hos ryggradsdjur är detta extremt sällsynt. Visserligen fortplantar sig en del djurarter helt utan sex genom att klona sig själva. Processen kallas partenogenes. I de fallen är oftast ursprunget till arten en korsning mellan två olika arter.

− Fisken mangrovekilli är det enda ryggradsdjur som har självbefruktning som fortplantningsmetod, men då fortplantar den sig nästan bara på det viset. Den fisk vi undersökt tillhör cikliderna och de fortplantar sig bara sexuellt. Men just den här fisken ser ut att vara ett undantag, säger Ola Svensson, docent vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

Fisken som forskarna studerade var en korsning mellan två ciklidarter från Victoriasjön. Så döm om forskarnas förvåning när den munruvande fisken lekte med sig själv och fyra av äggen kläcktes. När arvsmassa undersöktes hos ungarna blev förvåningen ännu större.

− Avkomman var ingen klon av mamman, vilket var det mest väntade, givet att det var en hybrid. Istället visade faderskapsanalysen att ”honan” även var pappa till barnen.

fisk webb

Pressmeddelandet publicerades ursprungligen på science.gu.se