Små djur med stor påverkan

Hoppkräftor släpper ut unika ämnen, copepodamider, i havet. Ämneshalterna är tillräckligt höga för att påverka havets näringsväv, visar ny forskning från Göteborgs universitet.
När växtplankton i vattnet känner av ämnena aktiverar de sina försvarsmekanismer för att undvika att bli uppätna.
– Eftersom växtplanktonen i havet är grunden för allt liv i havet så blir effekterna storskaliga, säger Erik Selander vid institutionen för marina vetenskaper, som leder forskargruppen.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats