Stora utsläpp av växthusgaser från skog på dränerad trovmark

Skog ses vanligtvis som en sänka för växthusgaser. Men forskare vid institutionen för geovetenskaper kan nu visa att skog som växer på dikad torvmark släpper ut stora mängder växthusgaser till atmosfären, sett över en skogs livstid på 80 år.

Bild 2 träd och vatten_for_webbI Sverige täcker skogar på dikad våtmark 1,2 miljoner hektar, vilket utgör 5 procent av produktiv skogsmark i Sverige. Skogen tar upp koldioxid från atmosfären och mildrar i och med det ökningen av klimatgaser i atmosfären. Men när före detta våtmark dikas ut för att ge plats åt skog bryts jordens upplagrade organiska material ned och orsakar stora utsläpp av växthusgaser som avges till atmosfären.

 

Läs hela nyheten här