Stort söktryck i år

Antalet sökanden till höstens utbildningar är rekordstort i hela landet. Över 82 000 personer har sökt till höstens program och kurser vid Göteborgs universitet, vilket är fler än någonsin.

Naturvetenskapliga fakultetens utbildningar är inget undantag. Totalt ökade antalet sökanden till höstens program på kandidat- och masternivå med tio procent jämfört med hösten 2020. Flest sökande bland fakultetens kandidatprogram har receptarieprogrammet, och bland masterprogrammen ligger Hav och samhälle i topp.

Naturvetenskapligt basår är fortfarande fakultetens mest populära utbildning.