Strandsnäckor anpassar sig snabbt till ny miljö

Strandsnäckor kämpar för att överleva i en av havens mest påfrestande miljöer – klippstranden. För att klara täta miljöbyten har de utvecklat genetiska kit som hjälper dem att snabbt anpassa sig till en specifik strandmiljö, visar ny forskning.

– Snäckorna bland stenarna har tjockt skal och är stora vilket hjälper dem klara attacker från alla krabbor som finns bland stenarna. På klipporna är snäckorna väldigt små och lätta men har en stor fot som de använder för att hålla sig fast då vågorna slår mot berget, säger Kerstin Johannesson, som lett det svenska forskningsteamet.

Läs pressmeddelandet: Strandsnäckor har genetiska kit för snabb evolution