Temperaturökningen påverkar världens jordar olika

Fieldwork experiment. Photo: Louise C. Andresen.

När klimatet blir varmare ökar också risken att marken, som då släpper kol, kommer att fungera som en ”kolbomb” och ytterligare skynda på klimatuppvärmningen. Men effekten på olika jordar varierar, visar ny forskning.

–Vår studie förändrar inte det faktum att vissa jordar avger kol när klimatet blir varmare, men förhållandet mellan kol i marken och uppvärmning är komplicerat. Det varierar från plats till plats och mellan olika jordar och är sannolikt beroende av flera och inte bara en variabel. Det är viktigt att erkänna att jordar runtom i världen svarar olika på en temperaturstegring, säger Louise C. Andresen.

Läs hela nyheten på science.gu.se