Tre nya masterprogram hösten 2019

Hösten 2019 startar Naturvetenskapliga fakulteten tre nya masterprogram, för studenter som redan tagit en kandidatexamen. Två av programmen är tvärvetenskapliga medan det tredje är en fördjupning inom området konservering. Alla programmen är internationella och öppna för både svenska och utländska studenter.

Nya masterprogram höstterminen 2019:

  • Hav och samhälle
  • Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser
  • Kulturvård med inriktning mot konservering

Sista ansökningsdag är 15 april. 

Kurser och program i naturvetenskap, matematik och kulturvård