Tredimensionella strukturer visar vägen för framtida läkemedel

Forskare vid institutionen för kemi och molekylärbiologi har i samarbete med internationella forskare tagit fram nya kemiska föreningar som på sikt kan leda till nya läkemedel mot cancer, ledgångsreumatism och psoriasis.

Forskare vid institutionen för kemi och molekylärbiologi har i samarbete med internationella forskare tagit fram nya kemiska föreningar som på sikt kan leda till nya läkemedel mot cancer, ledgångsreumatism och psoriasis. Den tvärvetenskapliga forskargruppen har koncentrerat sig på enzymet DHODH som har en nyckelfunktion i cellens framställning av DNA-byggstenen pyrimidin.

Läs hela nyheten här