Unik undervattensfarkost ger nya möjligheter

Sveriges första autonoma undervattensfarkost för forskningsbruk togs i drift under hösten 2018. Med den är det möjligt att göra detaljerade studier av havsbotten på stora djup och under 500 m tjocka istäcken, miljöer som tidigare varit otillgängliga för forskarna.

– Genom sådana studier kan man följa klimatets utveckling tusentals år tillbaka. Vi kan bland annat få reda på hur långt Antarktis inlandsis sträckte sig och hur snabb avsmältning det varit under tidigare istider och mellanistider, säger Anna Wåhlin, professor i oceanografi.

Läs hela pressmeddelandet: Premiärfärd för unik undervattensfarkost