Valkadaverforskning genom undervattenskamera

I mitten av oktober sänktes en långfenad grindval ned utanför en av kamerorna vid undervattensobservatoriet på Kristineberg.

Valen, som är tre meter lång, spolades upp utanför Kungälv i september och hittades av en privatperson som rapporterade in den till Göteborgs Naturhistoriska Museum. Den långfenade grindvalen är en del av ett forskningsprojekt som undersöker specialiserade organismsamhällen som utvecklas på skeletten av döda valar. Exempel på sådana är de så kallade ”benätar-maskarna” och en vanlig art är Osedax mucofloris. Dessa havsborstmaskar bosätter sig i valskelettet, men de saknar helt mun och matsmältningsapparat. Istället får de näring från att leva i symbios med bakterier som bryter ner de energirika oljor som finns i valbenen. Forskningsprojektet leds av forskaren Thomas Dahlgren vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.

Länk till undervattensobservatoriet:

http://uw-observatory.loven.gu.se/uw3.shtml

Läs hela pressmeddelandet på Naturvetenskapliga fakultetens webb