Vattentillgången i Tibet ökar i framtiden

Den tibetanska platån har länge betraktats som en ”hotspot” för miljöforskning internationellt och det har funnits farhågor att vattentillgången i de stora asiatiska floderna under den närmaste framtiden drastiskt kommer att minska.

Men nu visar ny forskning att tillgången på vatten kommer att vara stabilt eller till och med öka under de närmaste decennierna.

I en rapport av den internationella klimatpanelen (IPCC) från 2007 står det att Himalayas glaciärer kommer att vara borta 2035. Det var ett påstående som ifrågasattes och orsakade stor uppståndelse.

− Det felaktiga uttalandet och den efterföljande debatten visade på behovet av att bättre förstå dynamiken av klimat, glaciärer och den framtida vattentillgången i regionen, säger Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper.

Läs hela nyheten här