Växter mer tåliga i symbios med svamp

Genom att bilda symbios med svampar blir växter inte bara mer tåliga mot sjukdomar utan de kan dessutom bidra till ett mer hållbart jordbruk, visar en ny forskningsstudie som publicerats i Plant Physiology. Bakom studien står bland andra Lisa Adolfsson och Cornelia Spetea Wiklund från institutionen för biologi och miljövetenskap.

Odling av lusernplantor för att studera hur mykorrhiza symbiosen påverkar deras tillväxt.

De flesta grödor kan bilda symbios med svampar för att få näringsämnen i utbyte. Svampen får i sin tur kolhydrater som producerats genom växtens fotosyntes. Symbiosen kallas för arbuskulär mykorrhiza och är viktig för ett hållbart jordbruk eftersom den hjälper växterna att bättre ta tillvara fosfat som gödslas på åkern.

För att förstå hur symbiosen bättre kan utnyttjas inom jordbruket har forskarna försökt undersöka vad som ligger bakom växternas ökade tolerans. En faktor som påverkar är att svampen ökar växtens nivå av flera hormon både i rötter och skott.

Läs hela nyheten på science.gu.se