1-2016-student-cenote

En cenote, det vill säga ett slags slukhål som är vanlig på Yucatanhalvön med all kalksten.