1-2016-faltstudier

Mats och en student tar sig över ett stängsel på gränsen till naturreservatet.