1-2016-western-brown

Western brown snake – en mycket giftig orm som Mats och hans forskarteam stötte på i öknen.