Alger för energi

Kiselalger är en divers grupp som utgör en stor andel av den mikroskopiska biomassa som finns i hav och sjöar. Genom sin fotosyntes står kiselalger för en stor del av syreproduktionen i havet.

Genom kemiska bindningar kan kiselalger effektivt samla in och omvandla energi från solen. Men kan kiselalger med sina unika egenskaper, såsom effektiv fotosyntes och sina nanoporösa kiselskal, bli en klimatsmart energikälla i framtiden? Forskare har sedan länge varit intresserade av att nyttja kiselalgens många egenskaper för energiproduktion. Redan idag kan vi i laboratorium omvandla biomassa och olja från kiselalger till biobränsle och genom deras skal effektivisera solceller. Det finns även forskningsstudier som handlar om att från andra typer av mikroalger producera vätgas och bioetanol. Men likt andra nya energikällor att ersätta fossilt bränsle med så är utmaningen att kostnadseffektivt odla och utvinna i industriell skala.