Djuren som kan leva i rymden

Trögkrypare, eller björndjur som de också kallas, är mikroskopiskt små djur. De har en fantastisk förmåga att överleva svåra förhållanden, och har bland annat skickats upp i rymden.

Trögkrypare är mellan 50μm och 1,2 mm långa och lever i fuktig mossa, men finns även på botten av hav och sjöar. Det finns cirka 500 olika arter av trögkrypare, varav 65 finns i Sverige. De små nallebjörnsliknande djuren har en otrolig förmåga att klara även de svåraste av miljöer. De kan gå in i en slags dvala, och kan då till exempel överleva temperaturer högre än 150 grader Celsius, och lägre än minus 272 grader. Trögkrypare och trögkryparägg har skickats upp i rymden, där de bland annat överlevde vakuum och kosmisk strålning.