”Labbet byggdes specifikt för min forskning”

Från en doktorandtjänst i Göteborg till postdoc hos en Nobelpristagare. Nu är Anna-Karin Gustavsson i full färd med att bygga upp sitt eget lab – med tillhörande forskargrupp.

Jag tillhör kemiinstitutionen vid Rice University, där jag jobbar med superupplöst mikroskopi. Det bety­der att vi kan se väldigt små detaljer – individuella molekyler – i celler. Jag jobbar med cellavbildning och att försöka förstå hur celler fungerar när man får en sjukdom eller hur olika mediciner verkar inuti cellerna.

Jag gjorde min postdoc hos No­belpristagaren W. E. Moerner vid Stanford. Jag ville rikta in mig på superupplöst mikroskopi så jag tog kontakt med honom. Vi möttes i Göteborg efter en av hans nobel­prispresentationer och efter att ha diskuterat forskningsprojekt fick jag chansen att börja i hans labb. Jag var sedan där som postdoc i fem år. Jag lärde mig väldigt mycket, både om fältet och om att vara en forskare.

Efter min postdoc ville jag fort­sätta med forskningen och starta en egen forskargrupp. Rice utlyste en tjänst inom fysikalisk kemi som passade mig perfekt. Än så länge är vi en liten grupp – fyra doktorander och två studenter. Med generösa anslag från både National Institutes of Health (NIH) och CPRIT, en stor Tex­as-baserad cancerfond, har vi möjlighet att utö­ka rejält de kommande åren. Vi har byggt upp labbet från grunden, och nu är vi äntligen redo att börja med den faktiska forskningen!

Tack vare min ut­bildning vid Göteborgs universitet har jag fått en bra, grundläggande förståelse för fysik. Jag har också haft bra förebilder som har for­mat hur jag bedriver forskning och hur jag handleder studenter. Jag är väldigt tacksam för hela min tid vid Göteborgs universitet.

Jag har min bakgrund i fysik, så jag hade inte riktigt väntat mig att bli professor i kemi. Mitt arbete innehåller dock både fysik, kemi och biologi, där vi jobbar på den molekylära nivån inuti celler. Så jag jobbar väldigt interdisciplinärt.”

Anna-Karin Gustavsson

Ålder: 35 år.

Bor: Houston, Texas, USA

Är: Biträdande professor vid Rice University

Utbildning: Forskarutbild­ning i fysik från Göteborgs universitet

Familj: Man och 2-årig dot­ter

Gör på fritiden: Jag gillar att vandra och vara ute i natu­ren med familjen.

Det bästa med Houston: ”Jag har knappt hunnit se mig omkring, jag har haft fullt upp med att komma på plats både hemma och på jobbet. Men Rice campus är fantastiskt fint! En grön oas i Houston.”