1-2015-geofysik2

Studenterna i seismikgruppen placerar ut sin utrustning längs en 115 meter lång profil på marken. Så kallade geofoner placeras med 5 meters mellanrum.