1-2015-geofysik3

Studenten Erik Alsteryd ställer in avvägningsinstrumentet horisontellt och kan därefter bestämma höjdskillnader på millimeterskalan.