1-2015-geofysik4

Professor Erik Sturkell och sprängledaren Erik Meland mäter ut placeringen av de laddningar som ska användas i seismikmomentet.