1-2015-geofysik5

För att få ner laddningarna ordentligt i marken gör studenterna hål med hjälp av ett järnspett.