Nr 1 2020

Läs om polarforskarna som tillbringar månader fastfrusna i den Arktiska isen och om kursen i hållbar utveckling som fick ett helt nytt innehåll i och med covid-19.