Nr 1 2021

Hur påverkas vi när den biologiska mångfalden försvinner? Fyra forskare berättar. Läs också om klimatforskaren som fått medalj av kungen för sina forskningsinsatser, och om ekologen som studerar växter i Arktis.