5 frågor till…

Azar Tir, som läser masterprogrammet i kemi och lärande, en utbildning som kombinerar masterstudier i kemi med en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

När blev du intresserad av kemi?
I början var jag inte så intresserad, men ju mer jag höll på med det, desto roligare blev det.

Varför har du valt att läsa masterprogrammet Kemi och lärande?
Jag har jobbat som lärarvikarie i Sverige och även som privatlärare i Iran, och vill jobba som lärare i Sverige. Jag gillar barn, och tänker alltid på nya pedagogiska metoder och försöker hitta nya vägar för att utveckla sådana.

Hur trivs du på utbildningen?
Programmet är väldigt intressant, och hälften av tiden tillbringar vi i skolan under KPU-delen. Men jag fick lägga ner mycket tid och energi i början av programmet, eftersom det inleds med avancerade kurser i kemi.

Du har en kemiexamen från Iran. Vilka är det för skillnad mellan att studera i Iran och i Sverige?
En av skillnaderna är att du i Iran läser flera ämnen parallellt som sedan examineras samtidigt. Sen finns inte omtentor på samma sätt, utan missar du en tenta så får du läsa om hela kursen igen. Sen är det mycket bättre ordning här i Sverige, och administratörerna har bättre relation med studenterna.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag vill jobba som högstadielärare, men kan även tänka mig att jobba på gymnasiet. Jag ser ljust på framtiden.

Kemi och lärande

Kemi och lärande är ett av fyra program där du kan kombinera studier i ett naturvetenskapligt ämne med didaktik. På så sätt får du både en lärarexamen och en masterexamen i ditt ämnesområde.

Mer information om masterprogrammen