Konsten att bevara papper

Papper är inte bara papper. Det innehåller mycket av vår historia och vårt kollektiva minne. Så att bevara papper är en viktig del i att föra vidare vårt i kulturarv till framtida generationer.

Papperskonservering handlar främst om att bevara papper som förvaras i bibliotek, arkiv och museer.  Målet med konserveringsarbetet är att förlänga dess livslängd genom att sakta ner nedbrytningen av pappret. Men för att kunna bevara pappret är det viktigt att förstå materialet. Papper kan vara gjort av trämassa eller textil och behöver därför behandlas olika. Föremålen kan ha fuktskador, smuts, djurangrepp eller varit utsatta för oaktsamhet, vilket påverkar dess hållbarhet. Även tryckfärg och tryckteknik skiljer sig åt och som konservator måste du även ta hänsyn till det när du arbetar med materialet.

Göteborgs universitet har den enda konservatorsutbildningen i Sverige. Under utbildningen får studenterna lära sig om olika material, alltifrån textil och läder till papper, metall och sten. För en konservator är alla material likvärdiga, och ett föremål kan bestå av flera olika typer av material. Konservatorsutbildningen har många samarbeten, bland annat med Göteborgs universitetsbiblioteket som lånar ut verk till utbildningen.