Åtta av tio naturvetare nöjda med sin kandidatutbildning

De anser att det är lätt att få jobb, de trivs med sitt arbete och de skulle troligtvis välja samma utbildning igen. Det visar resultatet av den enkätundersökning till tidigare studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten som genomfördes under våren 2022.

Som ett led i att utveckla utbildningen undersöker fakulteten regelbundet hur tidigare studenter upplevt sin utbildning och vad som hänt sedan de lämnade universitetet. Den senaste enkäten genomfördes 2018, och under våren 2022 var det dags för en ny omgång.

Resultaten visar att drygt hälften av studenterna valt att läsa vidare efter sin kandidatexamen. En av fyra svarar att de fortfarande pluggar och därför inte hunnit ut i arbetslivet. Men av de som hunnit börja arbeta, anser 77 procent att det varit lätt att få jobb och hela 92 procent trivs med sitt arbete.

de tidigare studenterna är också nöjda med sin kandidatutbildning – 83 procent uppger att de är ganska eller mycket nöjda, och 76 procent skulle troligen eller absolut välja samma utbildning igen.

— Det är glädjande siffror och bekräftar den bild som vi haft sedan förra alumnundersökningen, säger Per Åberg, vicedekan med ansvar för utbildning vid Naturvetenskapliga fakulteten.

De tidigare studenterna har också fått svara på frågor kring vilka färdigheter de upplever att de fått med sig från utbildningen, och vad de saknar. Ämneskunskaper som var tillräckliga för framtida yrkesutövning samt förmågan att kritiskt granska och bedöma ny kunskap var de färdigheter som flest ansåg att utbildningen gav. Det som många saknade var möjligheten till praktik under utbildningen och fler praktiska moment av olika slag.

— Vi får ta med oss synpunkterna och undersöka möjligheten att utveckla programmen, säger Per Åberg.

Om alumnundersökningen

Undersökningen skickades ut till de studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten som tagit sin kandidatexamen mellan åren 2018 och 2021. Svarsfrekvensen var 39 procent (totalt 506 svarande).

  • 34 procent har en fast anställning.
  • En av fyra pluggar fortfarande, och har därför inte hunnit arbeta inom området.
  • Bland de som börjat jobba fick 7 av 10 jobb inom tre månader.
  • 93 procent uppger att de fått ett arbete inom ett år.
  • 89 procent anser att utbildningen är relevant för sin yrkesutövning.
  • Över hälften jobbar kvar i Göteborg, ytterligare 26 procent jobbar i Västra Götaland.