”Upptäckterna har förändrat vår världsbild”

Svarta hål, det vill säga astronomiska objekt med så stark gravitation att inte ens ljus kan ta sig därifrån, har forskarna funderat över ända sedan Newtons tid. När Einstein tog fram sin allmänna relativitetsteori 1915 upptäcktes att svarta hål var en naturlig konsekvens av teorin. Svarta hål har fortsatt fascinera fysiker världen över, och i år fick Roger Penrose, Reinhard Genzel och Andrea Ghez Nobelpriset i fysik för deras upptäckter om svarta hål.

Enligt Mattias Marklund, professor i teoretisk fysik vid Göteborgs universitet, har pristagarnas upptäckter medfört att svarta hål har gått från att vara exotiska teoretiska konstruktioner, till att vara en högst reell del av modern astronomi och vår förståelse för universums dynamik.
− Upptäckterna som belönas i år har förändrat vår världsbild, det vill säga vår bild av hur vårt universum är beskaffat, och lett till att vi har fått en ännu bättre förståelse för hur till exempel galaxer utvecklas över tiden.