Första sjögurkorna uppfödda i fångenskap

På Kristineberg marina forskningsstation har för första gången röda signalsjögurkor fötts upp i fångenskap.

Målet är att kunna stärka beståndet av sjögurkor i Gullmarsfjorden och öka kunskapen om sjögurkans roll i hållbar odling av sjömat.

– Det är ett stort första steg mot att kunna föda upp stora mängder sjögurkor för att sätta ut dem i havet och stärka upp populationer som av olika anledningar har minskat, säger marinbiologen Ellen Schagerström.

Första sjögurkorna uppfödda i fångenskap (gu.se)