Natrium samlar naturvetare

I augusti 2023 flyttar fem av Naturvetenskapliga fakultetens sju institutioner in i ett nytt hus, Natrium, på Medicinareberget i Göteborg.

Satsningen bygger på en önskan att uppnå fler synergier och framsteg för såväl utbildning som forskning och samverkan genom ökad närhet, mer samarbete och samnyttjande av resurser.

På Campus Johanneberg finns Institutionerna för fysik och matematiska vetenskaper, där de har ett nära samarbete med Chalmers.

Flygbild över byggplatsen