Stora risker med varmare klimat vid tredje polen

Den tredje polen är det unika höghöjdsområdet runt den tibetanska platån. Namnet kommer sig av att området hyser cirka 100 000 kvadratkilometer glaciärer, vilket är tredje mest efter polartrakterna. En ny FN-rapport om den tredje polen visar att området har värmts upp nästan dubbelt så mycket som det globala medelvärdet och att nederbörden har ökat betydligt. Effekten av detta är att vattennivåerna i sjöar har stigit med 1,4 decimeter per år, vegetationen grönskar en längre del av året och permafrosten har minskat.
– Det är mycket tydligt att det är mänskligt orsakad global uppvärmning som skapat uppvärmningen på den tibetanska platån, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och en av huvudförfattarna till rapporten.

Läs hela nyheten: Stora risker med varmare klimat vid tredje polen