Tipping point för klimatet kan redan vara verklighet

Klimatet i inre Ostasien kan ha nått en brytpunkt, där senare års övergång till onormalt varma och torra somrar kan vara oåterkallelig. Det visar en ny internationell studie som har publicerats i Science.

Den senaste tidens mönster av ökad uppvärmning och torka i inre Ostasien tyder på att en brytpunkt i klimatet är nära – en förändring som kan vara irreversibel och leda till ett´mycket torrare klimat i regionen. Det visar den nya studien som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften. Science. Foto: Hans Linderholm

I samband med den globala klimatförändringen sker förändringar som påverkar både klimat- och ekosystem. I värsta fall kan dessa nå en brytpunkt, en så kallad tipping point, varefter en snabb förändring, ofta oåterkallelig, sker.

Inre Ostasien, som innefattar Mongoliet och närliggande områden, är ett känsligt område där en klar ökning av antalet värmeböljor under sommaren har skett under senaste årtiondena. Tillsammans med stabila högtryck, som ger höga temperaturer, kan minskad markfuktighet orsaka mer intensiva och långvariga värmeböljor på grund av samspelet mellan marken och atmosfären.

– Genom att kombinera observationer, rekonstruktioner och klimatmodelldata, upptäckte vi att kopplingen mellan markytan och atmosfären har stärkts i inre Ostasien under de senaste 20 åren, säger Peng Zhang, forskare vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till studien.

Tipping point för klimatet kan redan vara verklighet i Ostasien (gu.se)