Porträttbild av Kosala Amarasinghe, klädd i kavaj sittandes framför en bokhylla.

5 frågor till…

… Kosala Amarasinghe, som läser masterprogrammet i kemi. Dessförinnan tog han sin kandidatexamen i beräkningskemi i sitt hemland Sri Lanka.

Vad gör du just nu i din utbildning?

– Jag går andra året på masterprogrammet, och gör mitt självständiga arbete i samarbete med AstraZeneca. Jag deltar också i professor Leif Eriksons forskargrupp, där mitt forskningsfokus är datorbaserad modellering av biokemiska processer och system.

Varifrån kommer intresset för beräkningskemi?

– Redan i grundskolan älskade jag datorer och datavetenskap, och under gymnasiet ökade intresset för kemi. Sedan upptäckte jag att jag kunde kombinera mina två intressen i det tvärvetenskapliga ämnet beräkningskemi, och valdes ut som en av tio studenter att ta en examen i ämnet.

Vad är det bästa med ditt program?

–  Det bästa med programmet är bredden – en bra blandning av fördjupningskurser med aktuellt innehåll och praktiska moment. De praktiska färdigheterna har jag direkt användning av i min forskning. Kombinationen av kurser ger en mångsidig inblick i forskningsområdet.

Varför valde du Göteborgs universitet?

– Det var ett givet val för mig, framför allt eftersom möjligheterna att bedriva tvärvetenskaplig forskning är ganska stora och det finns många framgångsrika forskare inom området beräkningskemi här. Studiemiljön lever också upp till sitt goda rykte, och Göteborg är en härlig stad som kan utforskas när som helst.

Vad har du för planer för framtiden?

– Min tid på Göteborgs universitet har motiverat mig att fortsätta min akademiska karriär, och jag ser fram emot att söka en forskarutbildning. Mitt mål är att genom min forskning kunna hjälpa alla levande varelser till ett bättre liv.