otto Nordenskjölds forskningsstation

Förlisning ledde till upptäckt

Plötsligt händer det. Ett långvarigt forskningsprojekt får ett genombrott eller plötsligt spelar slumpen forskarna i händerna. En ny avgörande upptäckt är gjord.

På en kulle i bitande blåst står det lilla huset. Den enkla forskningsstationen, som blir räddningen för polarforskaren Otto Nordenskjöld och hans expedition. Året är 1903, och Sveriges första Antarktisexpedition får en oväntad vändning när forskningsfartyget som ska föra dem hem förliser.

Expeditionen blir därmed ett år längre än planerat, men det gör att de hittar viktiga fynd. Ett av fynden är fossiler som bevisar att Antarktis en gång haft ett varmare klimat. Efter sig på ön lämnar de huset och lösören som de inte länge behöver.

Januari 2020. En ny expedition åker till ön, med bland annat forskaren Gunnar Almevik från Göteborgs universitet. De har i uppgift att säkerställa att kulturarvet på jordens sydligaste del får finnas kvar. Med VR-teknik och 3D-scanning bygger de en digital modell av forskningsstationen och dess omgivning.

Gunnar Almevik med forskarteam

Forskarna Dag Avango, Kati Lindström, Gunnar Almevik och Jonathan Westin vid forskningsstationen.