1-2015-cern3

En översiktsbild över den så kallade AD-hallen – AD står för ”Antiproton Decelerator, och är en så kallad lagringsring. I den här hallen arbetar forskarna med att undersöka antimateria.