1-2015-cern5

Kontrollrummet på Atlas, som är ett av delexperimenten vid partikelacceleratorn LHC. Här undersöks högenergikollisioner mellan partiklar (till exempel protoner) för att förbättra standardmodellen inom partikelfysik.