1-2015-cern6

Panoramabild av anläggningen Isolde, där det pågår ett sextiotal experiment där forskarna skapar och undersöker radioaktiva isotoper. Vi kommer själva att göra vårt masterprojekt här och undersöka det radioaktiva ämnet astat, så under vår resa till Cern hade vi flera möten med forskare på Isolde.