2-2014-skagerak-05

Doktoranden Johanna Linders Nilsson instruerar studenterna Eleonora Van Sitteren, Joakim Nilsson och Emil Ren i hur de ska använda CTD:n