2-2014-skagerak-10

Två håvar med olika finmaskighet används för att fånga in arter som gömmer sig på olika djup i Gullmarsfjordens vatten. Biomassan i vattnet analyseras sedan i stationen ”Plankton”.