2-2015-fig_ke_sv_15_mismatchrepair

När DNA kopieras under en celldelning blir det ibland fel i parningen mellan nukleotiderna. Av tusen fel som uppstår, lagar mismatch repair i genomsnitt alla utom ett. Illustration Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

När DNA kopieras under en celldelning blir det ibland fel i parningen mellan nukleotiderna. Av tusen fel som uppstår, lagar mismatch repair i genomsnitt alla utom ett. Illustration Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences